Milli Mücadele Dönemi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 1. Meclis Görselli 23 Nisan 1336-1920 Bayram Tebrik Kartı - Foto Anadolu Mehasin Ankara