Osmanlıca, Patrikhane-i Millet-i Ermeniyan Antetli ve Mühürlü Beşiktaş Ermeni Kilise Vakfıyla İlgili Belge 1321-1905