Eğitim Tarihi

Osmanlıca Sultan Ahmed İnas Mektebi Talebesi Fatma Müeyyed Hanıma Verilen Şehadetname 1911 Çerçevesinde 41 x 59 cm