Ermeni Fotoğrafçı Karikin Krikorian

Trablusgarp'ta Bir Omnibus Askeri Yolcularıyla