Hatay Devlet Reisi Tayfur Sökmen, Başvekil Doktor Abdurrahman ve Devlet Erkanı Cumhuriyet Bayramı Hatırası 12 x 17 cm