Milli Mücadele Mefküre Serisi

İntizar, Bayrak Tutan Türk Kadını Propaganda Kartı