Milli Mücadele Mefküre Serisi

10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması Bayrak Tutan Türk Kadını Propaganda Kartı - Delikleri Mevcuttur