Milli Mücadele Mefküre Serisi

Eskişehir Hatırası (Şehrin Geri Alınışı) Propaganda Kartı