Milli Mücadele Mefküre Serisi

Afyon Karahisar Hatırası (Şehrin Geri Alınışı) Propaganda Kartı No 5