Milli Mücadele Mefküre Serisi

Trakya Hatırası (Şehrin Geri Alınışı) Propaganda Kartı No 4